More selected projects

Moravská galerie

 

Moravská galerie je dnes jednou z nejprogresivnějších galerií v Česku. Aktuálně své snahy upíná primárně do prezentace s propagací českého designu, ale záběr galerie je mnohonásobně širší. V jejích sbírkách najdete na 200 tisíc maleb, soch, kreseb, grafik, šperků, porcelánu a dalších předmětů datovaných od středověku až po současnost. 

Historie Moravské galerie začíná už v roce 1818 založením Františkova muzea, jehož součástí byla i obrazárna. Když pak roku 1961 došlo ke sloučení Obrazárny Moravského zemského muzea s Moravským uměleckoprůmyslovým muzeem (založeným v roce 1873), získala nově vzniklá instituce propojující volné a užité umění dnešní název – Moravská galerie v Brně.

Dnes je Moravská galerie druhým největším muzeem umění v České republice. Spravuje čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a vlastní vilu Dušana S. Jurkoviče. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy.

 

mor-galerie-1mor-galerie-1

 

Dramaturgicky nejnáročnější výstavy jsou koncentrovány do budovy Uměleckoprůmyslového muzea, které je jedno z deseti nejstarších uměleckoprůmyslových muzeí světa, k slavnostnímu otevření došlo v prosinci roku 1873. Její význam a reprezentativnost podtrhlo umístění na vznikající brněnské okružní třídě. Neorenesanční budova byla inspirována vídeňskými stavbami Gottfrieda Sempera a byla velkoryse pojata jako stánek pro uložení sbírek, výstavní účely i přednáškovou činnost. 

Na přelomu 70. a 80. let došlo k zabrání výstavních sálů pro depozitáře, což paralyzovalo výstavní možnosti. Nucené omezení výstavní i přednáškové činnosti mělo dlouhodobě neblahý dopad na postavení instituce v rámci brněnského kulturního života. Tento nepříznivý stav se postupně podařilo řešit získáním Místodržitelského a Pražákova paláce. Až v roce 1992 byla vypsána architektonická soutěž na jeho rekonstrukci, zrekonstruovaná budova s novou expozicí byla slavnostně otevřena v roce 2001.

 

mor-galerie-2mor-galerie-2

 

Moravská galerie tak v posledních letech vrací Uměleckoprůmyslovému muzeu jeho původní funkci: propojovat umění s průmyslem. Prezentovala zde tvorbu předních českých designérů – Maxima Velčovského či Olgoj Chorchoj. Na ně navázaly velmi úspěšné výstavy – KMENY 90, jež představily životní styl českých subkultur, a Paneland, který poukázal na pozitiva i negativa socialistické architektury a designu. 

Pokud přijdete do Uměleckoprůmyslového muzea během letních měsíců, uvidíte zde 28. mezinárodního bienále grafického designu Brno, které přes padesát let přitahuje do Brna grafické designéry z celého světa. Letos je jeho podoba v mnohém dobře pochopitelná i široké veřejnosti, zvláště pak výstava designérského studia Najbrt, jež je podepsáno pod vizuálem karlovarského filmového festivalu, logem časopisu Reflex, městy Praha či Ostrava. 

Grafiku v Uměleckoprůmyslovém muzeu vystřídá Jiří Kuhnert, designér, jenž pracoval pro firmu Porsche. Jiří Kuhnert se po své emigraci v roce 1968 dostal s přičiněním šťastných okolností do týmu šéfdesignéra Anatolije Lapina a měl tak možnost uplatnit svůj umělecký talent a podepsat se na finálním tvarování legendárního modelu Porche 928. Výstava Sketch the Dream potrvá od listopadu do poloviny ledna 2019, poté se Uměleckoprůmyslové muzeum na rok uzavře z důvodů plánované rekonstrukce, jejíž součástí bude nová expozice o českém designu. Dojde ke zpřístupnění dnes pro veřejnost uzavřených prostor, na nádvoří vyroste objekt, tzv. Mrak od architektonického ateliéru Štěpán, návštěvníci se mohou těšit také na výstavu významné postavy české designérské scény Jiřího Pelcla. 

 

mor-galerie-3mor-galerie-3

 

Vedle tohoto muzea však Moravská galerie spravuje ještě další čtyři objekty. Pražákův palác je původně nájemní dům, který si v letech 1873–1874 nechal postavit český politik JUDr. Alois Pražák ve stylu severoitalské pozdní renesance. Po roce 1948 přešel dům do majetku státu, v prvním patře i nadále zůstal byt Pražákovy dědičky, většina bytů byla proměněna v úřadovny. Teprve po revoluci se našly prostředky na generální rekonstrukci zdevastovaného Pražákova domu a jeho proměnu v obrazárnu Moravské galerie. Nyní se zde mohou návštěvníci sklouznout v čase, a to skluzavkou z expozice Moderního umění ve druhém patře do expozice Nového umění v patře prvním. Expozici nazvaná ART IS HERE prezentuje díla mistrů české moderny Emila Filly, Josefa Čapka či Jana Zrzavého. Její druhá část je věnovaná sběratelské činnosti výrazné brněnské kulturní osobnosti, Jiřímu Valochovi. Pravidelně se zde pořádají výstavy současného umění, galerie například spolupracuje se Společností Jindřicha Chalupeckého, díky čemuž se v Brně vždy jednou za dva roky představí nejprogresivnější současní umělci do 35 let vybraní mezinárodní porotou. V Pražákově paláci se nachází také knihovna, která nabízí široké spektrum knih a časopisů o umění, a to nejen pro dospělé, ale také pro děti. Využívanou službou je také nově zbudovaná Artotéka, díky níž je současné umění dostupné všem. 

Dominantou Moravského náměstí je pak Místodržitelský palác, jedna z architektonicky nejpozoruhodnějších barokních budov města Brna. S Moravskou galerií v Brně je spojen teprve od roku 1990, kdy ji instituci předal magistrát (krátce po zrušení Muzea dělnického hnutí). V současnosti je v prvním patře umístěna stálá expozice, jež představuje sbírky Moravské galerie od středověku po současnost, mimo jiné desky Mistra Rajhradského oltáře, Hlavu Medúzy od Pietera Paula Rubense či Jízdu králů od Joži Uprky. V příštím roce projde expozice rozsáhlou rekonstrukcí. V listopadu tohoto roku zde galerie zahájí výstavu Josefa Šímy, klíčové osobnosti české meziválečné avantgardy. 

 

mor-galerie-4mor-galerie-4

 

Čtvrtým brněnským objektem galerie je vila, kterou si na počátku minulého století postavil pro sebe a svoju rodinu architekt Dušan Jurkovič v Brně Žabovřeskách. Spolu s realizacemi Jurkovičových návrhů na Pustevnách, v Luhačovicích a na zámku Nové Město nad Metují tvoří páteř jeho dochovaného díla v České republice. Tato architektonická památka má pro secesní Brno stejný význam jako vila Tugendhat pro Brno funkcionalistické.

Ve spolupráci s vídeňským muzeum MAK Moravská galerie spravuje v Brtnici rodný dům Josefa Hoffmanna. Ten se zapsal do historie vídeňské secese a moderny svými progresivními designérskými návrhy, znám je též jako architekt vily Stocklet v Bruselu. Ve sbírkách Moravské galerie jsou jeho židle z kolekce Fledermaus, které si můžete spolu s dalšími díly ze sbírek prohlédnout online: sbirky.moravska-galerie.cz.