More selected projects

Jaroslav Havel:
Je to o důvěře

JUDr. Jaroslav Havel, 42 let
řídící partner Havel, Holásek & Partners

Jaroslav Havel je renomovaný český advokát, spoluzakladatel, řídící partner a dominantní vlastník největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Před založením této kanceláře v roce 2001 pracoval více než šest let pro několik předních místních i mezinárodních advokátních kanceláří v Praze, včetně právnické firmy Linklaters. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (r. 1996), kde složil i rigorózní zkoušku (r. 2000). Specializuje se na oblast bankovnictví a financí, právo obchodních společností a obchodní právo (zejména poradenství ve věcech týkajících se vrcholového vedení společností), fúze a akvizice, private equity / venture capital, právní audity a právní due diligence, různé komplexní projekty, právo kapitálových trhů, energetiku, dopravu a zdravotnictví. V roce 2007 získal ocenění Právník roku pro oblast finančního a bankovního práva jako vůbec nejmladší právník v historii této prestižní soutěže pořádané Českou advokátní komorou.

Kolik lidí využívá služeb vaší kanceláře pro privátní klientelu?

Celkem máme více než 1000 klientů. Naše služby pro privátní klientelu využívá přes 150 nejvýznamnějších českých a slovenských podnikatelů, investorů, včetně řady úspěšných žen, jejichž majetek přesahuje miliardu korun. Kromě nich poskytujeme obdobný právní servis např. vrcholovým manažerům, majitelům firem, špičkovým sportovcům nebo umělcům.

Proč podle vás dávají přednost právě vám – v čem je vaše konkurenční výhoda?

Při výběru větších advokátních kanceláří hraje nepochybně roli celkové odborné zázemí, přístup k poskytování právních služeb, renomé i finanční stabilita dodavatele. Velmi důležité jsou také reference, zejména osobní doporučení. K našim výhodám, jež klienti dlouhodobě oceňují, patří především mimořádně flexibilní přístup, rychlost reakce, absolutní odpovědnost majitelům firmy za poskytované služby, včetně trvalé a systematické snahy o jejich inovaci.

havel_1havel_1

Důležitá bude asi i oboustranná důvěra…

Movití klienti bývají z logiky věci opatrní při výběru právního či daňového poradce. Jsou si dobře vědomi toho, že jim mnohdy svěřují zásadní vliv na osud majetku v hodnotě stovek milionů až miliard korun. Proto musí mít ke svému poradci většinou absolutní důvěru nejen z pohledu jeho schopností a odborné erudice, ale také nesmí pochybovat o jeho loajalitě a diskrétnosti.

Co těmto movitým klientům můžete nabídnout?

Od roku 2008 průběžně budujeme a zdokonalujeme specializovaný tým pro privátní klienty, který je dnes s více než 20 seniorními právníky a daňovými odborníky, včetně společníků kanceláře, největší na českém trhu. Našim VIP klientům radíme například se zahraničními investicemi, s exportem, mezinárodním obchodem. Jednotlivcům i rodinám pomáháme plánovat a strukturovat správu a dlouhodobou držbu jejich osobního a podnikatelského majetku. Na trhu máme nejrozsáhlejší zkušenosti s předáváním rodinných firem a problematikou nástupnictví, tj. zejména mezigeneračním transferem kapitálu. Zabýváme se i oblastí rodinného práva, např. úpravou vztahů mezi partnery, finančním a hmotným zabezpečením dětí apod.

Je to tedy služba šitá takzvaně na míru?

Přesně tak. Vždy reflektujeme individuální potřeby klientů, efektivně zpracováváme jak zadání, které konkurenční kanceláře mohou vnímat jen jako komoditu v právních službách, tak i extrémně složité nebo velmi nestandardní případy, kdy potřebujeme do týmu bankéře, další poradce, detektivy atd. Velmi často poskytujeme tzv. právní concierge, tedy okamžité ad hoc poradenství v nejrůznějších situacích, jako je např. nákup uměleckých předmětů, komunikace se zdravotnickým zařízením, školou, řešení neočekávaných situací v zahraničí atd.

havel_2havel_2

Nabízí tento typ služeb i vaše brněnská pobočka?

Pokud klienti chtějí využít naše know-how v oblasti privátního poradenství, mohou se obrátit na kteroukoliv z našich čtyř kanceláří v Praze, Brně, Ostravě nebo Bratislavě. Naše brněnská kancelář slouží zejména jako kontaktní místo pro klienty žijící nebo podnikající na Moravě. Pokud se tedy na nás klient obrátí v Brně, jsme schopni mu zajistit naprosto plnohodnotný poradenský servis s tou přidanou hodnotou, že nemusí nikam cestovat.

V Brně sídlí nejvýznamnější justiční instituce v zemi, včetně například
antimonopolního úřadu. Promítá se tato skutečnost nějak do nabídky
služeb vaší brněnské pobočky?

Naše kancelář si zakládá na komplexním a širokém pokrytí služeb, čili je schopna odvést stejně kvalitní práci bez ohledu na to, kde se na nás klient obrátí. Je to dáno tím, že pracujeme v týmech, které jsou propojeny, vzájemně se doplňují a přizpůsobují potřebám klienta. Nicméně přímo v Brně máme momentálně nejvyšší koncentraci právníků specializujících se na soutěžní právo. Tento tým vede Robert Neruda, bývalý místopředseda antimonopolního úřadu. Spolu s ním se na vedení brněnské kanceláře podílí další partner – Ludvík Juřička, člen týmu pro privátní klientelu. V Brně máme rovněž hodně specialistů na soudní spory a ústavní právo, což je s ohledem na umístění nejvyšších justičních instancí v jihomoravské metropoli v mnoha směrech nepochybně velkou výhodou.