More selected projects

Brno - město designu?

 

Moravská galerie založila sbírku současného designu. K vidění bude v nových expozicích Uměleckoprůmyslového muzea

Může být Brno jednou z důležitých metropolí na mapě současného designu? V několika posledních letech se město této cílevědomé ideji minimálně přibližuje. Brno nezůstalo daleko za Prahou a již pět let hostí Brno Design Days, několikadenní festival, který pod vedením zakladatelky projektu Alexandry Georgescu propaguje a návštěvníkům přibližuje design a zároveň oživuje v současnosti nevyužívané brněnské stavby. Jako součást Brno Design Days vznikla minulý rok soutěž o nejlepší design výlohy, která se v tomto roce osamostatnila pod názvem Výloha roku za spoluorganizace Veroniky Rút Fullerové. Je to prozatím minimum, které v globálním měřítku velký zásah nepřinese, pro lokální vizuální kulturu, kreativní průmysl a edukaci obyvatel bude mít jistě nemarginální dopad. Pochopitelně můžeme namítnout, že dokud Brno nebude mít stabilní půdu v kreativních oborech na vysokých školách, dostatek investorů, zkušené publikum a v neposlední řadě dostatek designérů samotných, nemůže ani v nejmenším konkurovat velkým sousedním metropolím.

Nezapomínejme však na lokální tradici místního kreativního průmyslu, který je s Moravou neodmyslitelně spjatý, na kterou Moravská galerie zamýšlí navázat při budování nových expozic v právě rekonstruovaném Uměleckoprůmyslovém muzeu. Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, které by mělo být slavnostně otevřeno v červnu příštího roku, patří svým datem vzniku v roce 1873 mezi deset nejstarších muzeí svého druhu na evropském kontinentu. Založili a financovali jej zdejší textilní továrníci a podnikatelé. Jména těch, kteří se zasloužili o založení, výstavbu a podporu muzea, jsou na věčnou paměť vytesána do kamene votivního sálu na podestě muzea, který se v současnosti se svými nástropními malbami restauruje k opětovné připomínce původních donátorů a inspiraci možným současným podporovatelům kreativních průmyslů. Koncentrace textilních továren byla kolem přelomu minulého století natolik enormní, že se Brnu začalo přezdívat moravský Manchester a jeho příběh i současná textilní tradice se zásadním způsobem propíše do nových expozic.

 

brnodesign-img1brnodesign-img1

 

Neudržitelný technický stav Uměleckoprůmyslového muzea si vyžádal nutnou rekonstrukci, ale zároveň vyvolal pozitivní příležitost k obměně expozic a vybudování reprezentativní sbírky současného designu. Nové expozice budou reflektovat podoby průmyslové a rukodělné výroby, ale také funkce a charakteristický vizuální styl předmětů v každodenním životě člověka.

Moravská galerie již několika výstavními projekty posledních let dokázala do Brna přivést zvučná jména průmyslové tvorby a uspořádala v Uměleckoprůmyslovém muzeu výstavy Maxima Velčovského či studia Olgoj Chorchoj. Jednalo se o dočasné výstavy a současný design se nijak nepropisoval do stálých expozic. Sbírku porevolučního designu založila galerie zhruba před pěti lety díky těmto výstavním projektům současných designérů, do té doby byl nákup tzv. užitého umění posledních třiceti let téměř nulový. 

K této příležitosti galerie vyhlásila v létě letošního roku otevřený Open call na nové akvizice z oblasti módy, šperku, produktového a grafického designu. Šedesát osm děl toho nejvytříbenějšího designu vybrala odborná porota z téměř šesti set realizací. Do otevřené výzvy, která byla ohraničena časovým obdobím od roku 1989 do současnosti, se přihlásili převážně mladí tvůrci, kterým přímá koupě děl měla především pomoci v kritickém období pandemie. První prezentace nákupu proběhla na začátku října v pražském klášteře svatého Gabriela, který hostil letošní Designblok. Za výstavu na Designbloku si Moravská galerie odnesla první cenu v kategorii Mimořádný počin.

Současní designéři nebudou v novém Uměleckoprůmyslovém muzeu zastoupeni jen svými díly, ale také podobou expozic, interiérů a terasy. Maxim Velčovský přijal nabídku uspořádat otevřené depozitáře skla, porcelánu a keramiky a také navrhl způsob jejich instalace maximalizující zážitek z prohlížení několika tisíc sbírkových předmětů. Studio Olgoj Chorchoj protkalo architektonicky zajímavý světlík muzea soustavou lávek, poskytujících návštěvníkům maximální průhled do interiérů a expozic. Novinkou bude zprůchodnění terasy muzea skrze odpočinkovou zónu a kavárnu podle návrhu Davida Karáska a Štěpána Marka, podle kterého vzniká také na terase muzea interaktivní objekt s názvem „Mrak“. Návštěvnický servis zahrnující pokladnu, šatnu a designblok vzniká podle návrhu Evy Eisler, se kterou již Moravská galerie spolupracuje na dalším výstavním projektu pro Jurkovičovu vilu.

 

brnodesign-img2brnodesign-img2

 

K dosažení obecného povědomí o současném designu a jeho možných přístupech bude zásadně přispívat výstavní dramaturgie Uměleckoprůmyslového muzea i Jurkovičovy vily.

Vilu ovládne na celý rok projekt „Do It Yourself“ dua designérů Herrmann&Coufal. Tito mladí tvůrci se již několik let zabývají rolí designéra jako autora návrhu a uživatele, nejen jako spotřebitele, ale také samotného tvůrce při realizaci produktu.

Město Brno se může těšit i na vůbec první jubilejní retrospektivu designéra světového formátu Jiřího Pelcla. Během své čtyřicetileté kariéry prošel několika tvůrčími obdobími a pracoval s celou řadou materiálů, a to jak v originálních kusech, tak v sériově vyráběných předmětech denní potřeby. Výstava přiblíží návštěvníkům možnosti a hranice zpracování různých materiálů i zákulisí designérské praxe, proces samotného návrhu, který bývá vedle finálního výrobku často upozaděn, a přitom samotná idea výrobku je jednou z nejdůležitějších složek dobrého designu.

V neposlední řadě má Moravská galerie v plánu každým rokem uspořádat prezentaci výherce prestižních cen Czech Grand Design, kterou byla v minulém roce oceněna Lucie Koldová.

Zkrátka, tolik designu kolem nás Brno ještě nezažilo. A Moravská galerie bude jistě jedním z činitelů, kteří Brnu vrátí zapomenutou tradici a významnou roli ve světě designu.

 

brnodesign-img3brnodesign-img3